Kaubast taganemise avaldus

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume
sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

o Kellele:
Autoosad.ee OÜ (registrikood 10675302), asukohaga Mäe, Ruu, Jõelähtme, 74202 Harjumaa, autoosad@autoosad.ee.


o Käesolevaga taganen/taganeme (....................................) lepingust,
mille esemeks on järgmine asi (...........................................).


o Tellimuse esitamise kuupäev / asja kättesaamise kuupäev ........................


o Tarbija nimi / tarbijate nimed ..........................................................................


o Tarbija aadress / tarbijate aadressid ..........................................................................


o Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm
esitatakse paberil) .................................


o Kuupäev ........................